Studieplein R3-4

Opdrachtgever Fontys Hogescholen
Project Studieplein R3-4
Locatie Rachelsmolen Eindhoven
Omvang 200m2
Het bestaande studieplein in het gebouw R4 wordt vanwege groei van de instituten aangepast naar een andere leeromgeving. Het plein voldoet niet meer aan het gewijzigde gebruik omdat de ruimte veel wordt ingezet als lesomgeving. Bouwkundig worden er geen werkzaamheden uitgevoerd maar met slimme aanpassingen in het meubilair en maatwerk toevoegingen is de ruimte geschikt gemaakt voor korte instructies en werken in groepjes. Een belangrijk onderdeel is het verbeteren van de akoestiek terwijl tegelijkertijd het open karakter van de ruimte blijft behouden. Door middel van klapbare panelen en een maatwerk wand richting de gang zijn zones gecreëerd voor de diverse activiteiten die plaatsvinden op het plein. Duurzame toepassingen zoals de karpetten van Studio Wae en hergebruik van meubilair geven de ruimte een warme sfeer die past bij de bestaande inrichting.