Leeromgeving R4-V1

Opdrachtgever Fontys Hogescholen
Project Leeromgeving R4-V1
Locatie Eindhoven
Omvang 500m2

De afdeling communicatie van opleiding FHEC had voor het faciliteren van hun nieuwe onderwijsmethode de behoefte aan een nieuwe inrichting van het onderwijsgebied. De zogeheten ‘working labs’ bevatten een open werkgebied voor studenten waarin verschillende plekken zijn gecreëerd om zelfstandig en in groepjes te kunnen werken. De open ruimten zijn dusdanig opzet dat er door docenten ook kort centrale instructie gegeven kan worden. De 3 open gebieden worden afgebakend door een aantal kleinere overlegruimten. In de hoektribune kunnen de studenten hun werk aan elkaar  presenteren. Het belangrijkste aandachtspunt voor de opleiding was ruimte aan de wand voor het ophangen en tentoonstellen van studentwerk. Hiervoor is goed gekeken naar de verdeling van gesloten en glazen wanden. Op de gesloten wanden is een patroon aangebracht met bulletinboard, whiteboard en planken om structuur en rust in de presentatie van het werk aan te brengen.